Foto: Lars Frøystein

Ditio inngår avtale med Spordrift

Foto: Lars Frøystein

Fredag 30. april inngikk vi avtale med Spordrift etter å ha vunnet den omfattende konkurransen om å få levere Spordrifts nye produksjonssystem.

Første offentlige anskaffelse

Siden Spordrift AS er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, er avtalen som ble signert resultatet av en lengre formell prosess.

Vi er en smidig organisasjon med svært høy gjennomføringsevne og vi er vant til å få ting til å gå fort, selv i store organisasjoner. Denne salgsprosessen var imidlertid spesiell for oss, da det faktisk er første gang vi deltar i en offentlig anskaffelsesprosess.

Det var gøy å få brynt seg på å søke om prekvalifisering, levere dokumentasjon på ditt og datt, utarbeide lange beskrivelser, og ikke minst å forholde seg til fastsatte tildelingskriterier. Ekstra kjekt er det selvsagt når man vinner. Nå er det imidlertid på tide å omstille oss. Vi har det for travelt til at vi kan lene oss tilbake for lenge og nyte denne seieren. Nå er avtalen signert og det er på tide å levere. Det er leveranse vi liker aller best, og vi gleder oss til å komme i gang med denne.

Nytt fagfelt

Ditio har etter hvert blitt en foretrukket aktør hos de store entreprenørene bl.a i større samferdselsprosjekter. Banevedlikehold imidlertid et område der Ditio i liten grad har levert tidligere.

Flere av kundene våre har baneavdelinger der systemet er brukt aktivt, men disse har stort sett jobbet med fornyelse og utbygging, og i liten grad banevedlikehold. Dette er igrunn naturlig, siden Spordrift AS har hatt 100% markedsandel på banevedlikeholdet, og ble jo ikke kunde før nå.

Banevedlikeholdet konkurranseutsettes

From left: Thor Petter Korsmo CEO, Jacob Christian Døskeland Main developer and Hilde Indresøvde from BTO

Former Thor Petter Korsmo (Daily manager Ditio), Anfinn Line (Project manager Spordrift)

I Spordrift er prosjektleder Anfinn Line svært fornøyd med avtalen:  “Fremover konkurranseutsettes drifts- og vedlikeholdskontraktene som er kjernevirksomheten vår, samtidig som vi har store ambisjoner innen prosjektaktivitet. Det nye produksjonssystemet er en sentral brikke i vårt arbeid for å bli mer kostnadseffektive, og vi har klare effektmål, deriblant bedre planlegging, bedre produksjonsstyring, enklere arbeidshverdag for ansatte og bedre datagrunnlag for prising av konkurranser. Ditio fremstår som en meget faglig kompetent og løsningsorientert leverandør og har et smidig opplegg for etablering av systemet som er veldig i tråd med det vi har sett for oss.”

“Forventingene til det nye produksjonssystemet er mange og store. Ikke bare skal det løse flere av utfordringene produksjonen står ovenfor i dag, men også sikre at vi har bedre forutsetninger for å kunne hevde oss i konkurransene i tiden fremover. Det kommer til å berøre de aller fleste ansatte i produksjonen.”

Økt trykk på produktutviklingen

Ditio AS har de siste årene brukt mye ressurser på produktutvikling. Det som for få år siden var en utviklingsavdeling som bestod av en mann, er nå en velfungerende organisasjon med ca 15 personer i drift. Vi har over tid vært villige til å ta risiko og investere i produktutvikling framfor lønnsomhet på kort sikt. Å signere slike avtaler som med Spordrift, gjør at vi får bekreftelse på at vi gjør ting riktig, og at vi skal fortsette i samme sporet. Dette er en god nyhet for vår samlede kundemasse.

Get going with Ditio in a matter of minutes

Compatible with iOS and Android devices, both Ditio applications can be set up in just 20 minutes, helping you save time, reduce costs, and minimise environmental impact.

Ditio AS

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Org no.: 915 062 350

All rights reserved