Flow

Den ultimate løsningen for GPS-baserte lastebiler og dumpere i store anleggsprosjekter.

Verdensledende løsning for flytting av masser

Ditio Flow tilbyr en komplett løsning for massetransport for hele maskinparken din. Løsningen, som egner seg best på et nettbrett, er enkel å sette opp og førerne er oppe og går på få minutter. Som anleggsleder får man sanntidsdata og informasjon om produksjonen, og man kan raskt ta grep for å forbedre og justere arbeidsflyten.

Hvordan fungerer Flow?

Revolusjonerende massetransport

Datafangst i sanntid og dokumentasjon

Enkelt spor og dokumenter hver eneste transport. Samle inn og analyser høykvalitetsdata fra alle lass, maskiner og mannskap.

GPS-basert dokumentasjon

Detaljerte rapporter

Hent ut kvalitetsdata via gode APIer

Koble data umiddelbart til modeller og BIM-visning

Kartvising og visualsering

Flows avanserte kartvisning og Geofence-løsning gir prosjektledere mulighet til å visualisere og overvåke transportruter; inkludert hastighet, plassering og total avstand.

Innebygget kart som gir enkel oversikt over masseforflytning

Varsling til sjåfører dersom intet last blir registrert

Tilpasset kartlag for veimodeller og satelittbilder

Sanntidskart med kjøretøy og maskiner i bevegelse

Optimalisering og effektivitet

Flow sorger for at produksjonen er optimalsiert, at material blir lastet og tippet effektivt. Arbeidsordrer blir fullført i tide innenfor budsjett og faktureringen blir korrekt.

Kalkuler masseforflytning per time, dag og skift

Identifiser flaskehalser i produksjonen umiddelbart

Oppdag og korriger forsinkelser i sanntid

Sjåfører forespør for ledige lastere og neste ankomst av kjøretøy

Bærekraft og ESG

Coming soon

Ved å optimalisere massetransporten sørger Ditio Flow for å redusere drivstoffforbruk til din bedrift. Dette gjør anleggsprosjektene mer bærekreftige og mer miljøvennlige.

Følg opp drivstofforbruk for alle maskiner, inkludert underentreprenører

Enkel tagging av forbruk per prosjektaktivitet

Reduserer trafikkopphopning, støy- og luft-forurensning

Samle inn nøyaktig data for automatisert bærekraftsrapportering

AI og automatisering

Coming soon

Transformer prosjektene dine til datadreven anleggsplass med nøyaktig planlegging og utførelse som resulterer i økt lønnsomhet

Algoritme-optimalisert maskinsammensetning lastere og dumpere

AI-basert ruteplanlegging og varsling av flaskehalser

Forutsigbare anbefalinger av fart og ankomsttider for maskinene

Automatiske forlag til sjåførene om lasting og tipping

Kom i gang med Ditio i dag

Ditio er selvsagt kompatibel med både iOS og Android-enheter. Vi hjelper deg raskt og effektivt i gang med å spare tid, redusere kostnader og minimere miljøpåvirkningen.

Ditio AS

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Org no.: 915 062 350

All rights reserved