Core

Fullstendig kontroll over dine prosjekter - med oversikt over alle aktiviteter, ressurser, mannskap i sanntid!

Banebrtyende software for bygg og anlegg

Core er grunnmuren i Ditio. Timeføring og elektroniske mannskapslister, bilder, HMS/KS - alt i sanntid. Arbeiderne registrerer enkelt alt som skjer ute på felt, mens de på kontoret får sanntidsinformasjon fra drift og produksjon som underlag til innsikt og rapporter. Ditio Core effektiviserer arbeidsflyten, forbedrer produksjonen og i alle type bygg- og anleggsprosjekter.

Hvordan Ditio Core fungerer

Få mer utav dine anleggsdata

Timeføring i sanntid

Som prosjektleder får man oversikt i sanntid over alle aktiviteter på anlegget. Alt mannskap er gjort rede for, timeføringen blir optimalisert og frister i prosjektene blir overholdt.

Dashboard oversikt

Skiftoppsett og planlegging

Timeføring og mannskapslister i ett

Automatisk overtidsberegning

Prosjektledelse og dokumentasjon

Core har en rekke funksjoner og moduler som gjør det mulig å utnytte ressursene dine til det fulle.

Fotodokumentasjon

Dagbøker

Følg opp alle underentreprenører

Fleksibel arbeidsordre-struktur

Samhandling og kommunikasjon

Effektiv samhandling melom kolleager og underentreprenører, noe som sørger for sømløs og trygg samarbeid som igjen minimerer misforståelser og feil.

En feed for kommunikasjon som alle har tilgang til

Tilpassede pushvarsler

Informasjonssenter tilgjengelig for alle i felt

Sømløse integrasjoner

Sømløse integrasjoner med tredjepartstilbydere via vårt åpne API som forenkler arbeidsflyter, redusererer manuelle prosesser og sørger god datakonsistens.

Generer grafer for en rekke viktige parametre

Nøyaktige kostnads- og lønnsgrunnlag

GPS-basert rapportering, inkludert live data til BIM-løsninger

Fullverdige integrasjoner mot Power BI og Excel

Data-analyse og rapportering

Strømlinjeformet prosjektledelse og innsikt gjennom organisert datafangst og fortløpende analyser med integrasjoner mot andre systemer.

Lønnsystsmer

HR software

Kart- og rapporteringsverktøy

Data visualiseringsløsninger som Power BI

HMS/KS og utstyrspesifikk opplæring

Skredderydd HMS/KS-løsning for bransjen, full oversikt/oppfølging og dokumentasjon av bilder, sjekklister, RUH, avvik mm.

Enkel tilgang til sjekklister via telefon og nettbrett

Sjekklistemaler og mulighet for skreddersydde tilpasninger

Mulighet for kobling av GIS og BIM-objekter mot sjekklister

Sikker Jobb Analyse med signatur

Kom i gang med Ditio i dag

Ditio er selvsagt kompatibel med både iOS og Android-enheter. Vi hjelper deg raskt og effektivt i gang med å spare tid, redusere kostnader og minimere miljøpåvirkningen.

Ditio AS

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Org no.: 915 062 350

All rights reserved