Fra venstre: Ørjan Leikvold, Jøran Jørgensen

Bærekraftige bygg og anleggsprosjekter med PA Entreprenør

Fra venstre: Ørjan Leikvold, Jøran Jørgensen

PA Entreprenør har gjennom 30 år markert seg som en av de ledende aktørene i bransjen når det kommer til bærekraftig utvikling av bygg- og anleggsprosjekter. Med hjerte for Oslo og et fokus på nullutslipp har selskapet opparbeidet seg et sterkt fagmiljø og en unik spisskompetanse. Vi er imponert over deres teknologiske og innovative tilnærming og tok en tur til et av prosjektene deres på Bogstad i Oslo for å lære mer om deres arbeidsmetoder og bruk av Ditio.

PA Entreprenør har oppnådd trippel ISO-sertifisering innen kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøledelse, som vitner om deres sterke engasjement og fokus på bærekraftig utvikling. Prosjektet på Bogstad er med på å gjøre PA Entreprenør til en markedsleder på utslippsfrie anleggsplasser i Norge, med en helektrisk utstyrspark og en nullutslippsandel på over 90%.

Bedre luftkvalitet og arbeidsforhold med elektrisk utstyr i tunnelen

Elektriske maskiner Elektriske maskiner

Prosjektet skal tilføre Voksenkollen og Holmenkollen tosidig vannforsyning. «Ved å drive en 700 meter lang tunnel og bore en sjakt på 400 meter, klarer vi å skape en ringledning fra Bogstad opp til Voksenkollen», forteller prosjektleder Jøran Jørgensen før han stolt forklarer hvordan de har modifisert tunnelriggen til å bli helelektrisk. «Tunnelriggen er en vanlig Atlas Copco E2, som normalt sett har en dieselmotor. Den har vi tatt ut og montert en hydraulikkmotor som drives av strøm.», sier han. Jøran har lang erfaring innen tradisjonelt tunnelarbeid og forteller at det elektriske utstyret er med på å øke luftkvaliteten og arbeidsforholdene i tunnelen på Bogstad.

«Hver dag transporteres det 350-400 tonn masse fra Bogstad.»

  • Jøran Jørgensen

Tunnelarbeid slik som på dette prosjektet krever store mengder massetransport, og det er nettopp her Jøran virkelig ser verdien av Ditio. «Hovedgevinsten med Ditio er at du får en veldig god oppfølging blant annet på antall lass som går ut av tunnelen, i tillegg til at du får all data i sanntid», skryter Jøran Jørgensen. Massetransporten i Ditio er ekstremt detaljert. Hvert enkelt lass blir registrert og appen gir brukeren mulighet til å se hvor massen er lastet, hvor den skal, hvem som har lastet den og hvem som tar den i mot. «Hver dag transporteres det 350-400 tonn her fra Bogstad. Derfor er det avgjørende for oss å ha et system som fungerer.», sier Jørgensen.

Ditio øker motivasjonen for dokumentasjon

Fra venstre: Thor Petter Korsmo, Jøran Jørgensen. Fra venstre: Thor Petter Korsmo, Jøran Jørgensen.

Som prosjektleder er Jørgensen også avhengig av å ha full kontroll på det som skjer ute på de ulike prosjektene han er involvert i. Han er strålende fornøyd med hvordan Ditio legger til rette for at ansatte kan bruke bilder som et verktøy for dokumentasjon og rapportering. «Vi merker at det kommer mye flere bilder ut enn tidligere, og at ansatte har større motivasjon for å dokumentere. Det blir nesten som en Facebook-feed.», sier han og forteller at det å få oppleve «temperaturen» på anlegget gir stor verdi for de som sitter på kontoret.

«Vi merker at det kommer mye flere bilder ut enn tidligere, og at ansatte har større motivasjon for å dokumentere.»

  • Jøran Jørgensen

Videre løfter Jøran frem funksjonaliteten rundt arbeidsprosesser og arbeidsordre og mener det hever kvaliteten på KS-arbeidet(kvalitetssikring). «Måten Ditio visualiserer nøkkeldata og -informasjon gjør at vi får et utrolig detaljert kostnadsbilde på de ulike operasjonene.», sier han. Jøran avslutter med å rose supporten fra Ditio, samtidig som han med et glimt i øyet sier at ethvert produkt alltid kan bli bedre. «De er veldig raske til å gjennomføre alle småjusteringene som må til for at produktet stadig utvikler seg», avslutter han.

Se intervjuet med Jøran Jørgensen her

Kom i gang med Ditio i dag

Ditio er selvsagt kompatibel med både iOS og Android-enheter. Vi hjelper deg raskt og effektivt i gang med å spare tid, redusere kostnader og minimere miljøpåvirkningen.

Ditio AS

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Org no.: 915 062 350

All rights reserved