Foto: Lars Frøystein

Ditio sikrer at vi har kontroll fra A til Å

Foto: Lars Frøystein

Når 3,7 kilometer smal og kronglete vei mellom Myrmel-Lunde på E39 skal oppgraderes, spiller softwareselskapet Ditio en viktig rolle for å sikre god prosjektstyring og informasjonsflyt. Sammen med Birkeland Enterprenørforretning, skal arbeidsfellesskapet mellom Hirth Himle Entreprenører AS og Fosse Maskin og Transport AS stå for utbyggingen.

På et anleggsprosjekt med mange involverte kan det fort bli uoversiktlig. Ditio kombinerer timeverk, masseforflytning, bilder og dokumentasjon i skjønn forening. All informasjon fanges opp i sanntid, slik at vi til enhver tid har full oversikt over hvordan produksjonen går. Dette sikrer at vi har kontroll fra A til Å

  • Daglig leder i Hirth Himle Entreprenør AS, Roald Himle.

Ditio er et bergensbasert softwareselskap som spesialiserer seg på anleggsbransjen, og har utviklet en plattform som forbedrer informasjonsflyten i gjennomføringen av prosjekter. Målet er å gjøre arbeidshverdagen på anleggsplassen langt mer effektiv og oversiktlig ved at man i sanntid samler data på det som skjer i prosjektene. Unikt med Ditio er også at alle entreprenørene enkelt kan dele informasjon seg imellom, som er en nyttig funksjon når de skal ta beslutninger i sanntid på tvers.

Effektiviserer arbeidsprosessen

Da det ble klart at arbeidsfellesskapet mellom Hirth Himle og Fosse, kalt FH Anlegg DA, skulle være underleverandør og levere uteanlegget på E39 Myrmel-Lunde, ble det raskt besluttet at de ville benytte Ditio som digitalt styringsverktøy på prosjektet.

På et sånt stort prosjekt er det mest gunstig med en felles styringsplattform. Vi har brukt Ditio i mange år og er veldig begeistret. Det er et nyttig verktøy som hjelper oss å holde orden på timeføring, produksjon, rapportering, transport, sikkerhet, service på maskiner og mye mer

  • Himle.

Med Ditio får du alt fra timeregistrering og lasslister, til live-oppdateringer med bilder, dagbok og rapporter om uønskede hendelser. En egen modul for GPS-basert massetransport fasiliterer også effektiv drift og god oversikt over lokasjoner, hastighet, mengde og hvilke maskiner som er i bruk. Ditio gir deg informasjon i sanntid og kan kobles mot kalkylen slik at prosjektledelsen får full oversikt over hvordan produksjonen går. Arbeidsleder kan dermed reagere umiddelbart på endringer i feltet eller vise tilbake til dokumentasjon om 10 år.

«Ditio er intuitivt og enkelt å bruke for alle som er involvert i et prosjekt, både prosjektledere og fagarbeidere. Med Ditio som støttespiller både forbedrer og effektiviserer vi arbeidsprosessene våre. Dette er den beste løsningen vi har funnet».

  • Daglig leder i Fosse Maskin og Transport AS, Harald Even Fosse.

Ønsket å samarbeide

From left: Thor Petter Korsmo, Jøran Jørgensen. From left: Thor Petter Korsmo, Jøran Jørgensen.

Anleggsprosjektet E39 mellom Myrmel-Lunde omfatter utbedring og omlegging av 3,7 km vei. Det skal bygges omtrent en kilometer tunnel, kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, to kryss, samt kommunale og private tilknytningsveier. Arbeidsfellesskapet mellom Hirth Himle og Fosse skal utføre alt utearbeid.

Vi ønsket å opprette et arbeidsfellesskap nettopp for å kunne være konkurransedyktig i slike store anbudsprosesser. Som selskaper kjente vi godt til hverandre, da vi tidligere har leid hverandre inn på ulike prosjekter og erfart at vi jobber godt sammen

  • Harald Even Fosse

FH Anlegg DA har blant annet spisskompetanse på VA-grøfter, graving i vanskelig terreng, fjellsikring, muring, veibygging, massetransport og frakt av maskiner. Basert på live data i Ditio kan prosjektlederne reagere raskt på tvers når utfordringer oppstår på anleggsplassen, og sørge for økt sikkerhet og lønnsomhet i veiprosjektet.

«Det er flere eksempler på entreprenører som har prøvd å slå seg sammen og samarbeide, men ikke fått det til. Og det er klart at det kan være utfordrende med tanke på enighet om fordeling og slike ting, men vi tror vi har funnet en metode som fungerer og som begge parter er trygge på. Vi har troen på et godt samarbeid, og ser frem til å få teste oss på dette spennende prosjektet

Roald Himle

Spennende å følge med

Arbeidet på E39 startet sommeren 2021. Med Ditio som støttespiller, skal det nye veianlegget mellom Myrmel-Lunde stå ferdig høsten 2023.

Vi gleder oss til å følge prosjektet, og ser frem til å bidra for at dette skal bli nok et vellykket veiprosjekt med Ditio. Ekstra spennende er det når flere entreprenører jobber sammen på denne måten, da vi får vist hvor gode vi er på selskapsstrukturer og deling av data mellom selskapene. Med Ditio slipper man at hverken lønnsgrunnlag, fakturagrunnlag eller lignende må registreres to ganger noe sted

  • Thor Petter Korsmo

Get going with Ditio in a matter of minutes

Compatible with iOS and Android devices, both Ditio applications can be set up in just 20 minutes, helping you save time, reduce costs, and minimise environmental impact.

Ditio AS

Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN

Org no.: 915 062 350

All rights reserved